pulse-short.png

Croeso i MynyddaDiogel

Mae MynyddaDiogel yn bartneriaeth o sefydliadau sy'n anelu at hyrwyddo diogelwch tra'n mwynhau mynyddoedd Eryri. Cewch wybodaeth a fydd yn gymorth i drefnu eich taith nesaf yn Eryri ar y Wefan hon. Gwelwch yma i gael fwy o wybodaeth am y bartneriaeth .

Ein prif negesuon diogelwch

Dyma rai awgrymiadau i helpu i wneud yn siŵr eich bod yn cael amser mor bleserus a diogel â phosibl yma ym mynyddoedd Eryri.

Paratowch yn ofalus

Gwnewch yn siŵr bod gennych y cyfarpar cywir gyda chi fel eich bod yn barod ar gyfer unrhyw beth, boed hynny’n dda neu’n ddrwg! Bydd angen i chi ddod â map a chwmpawd, torsh, bwyd a diod, chwiban, pecyn cymorth cyntaf a ffôn symudol â’r batri wedi’i wefru’n llawn. Mae hyd yn oed yn bosibl y byddwch angen eli haul a het ar ddiwrnod braf!

Gwybodaeth diweddaraf am y tywydd a'r cyflwr dan draed

Edrychwch ar ragolygon y Swyddfa Dywydd ar gyfer mynyddoedd Eryri cyn i chi gychwyn, a byddwch yn barod i droi’n ôl os bydd y tywydd yn gwaethygu - bydd y mynyddoedd yn dal i fod yma i chi eu mwynhau y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld â’r ardal.

Gwisgwch yn briodol

Gall y tywydd a’r tymheredd newid yn ddramatig rhwng godre’r mynydd a’r copa. Rhaid gwisgo esgidiau cerdded cadarn, sawl haen o ddillad gan gynnwys rhai cynnes, menig a het, yn ogystal â dillad a throwsus glaw.

Cadarnhawch eich bod yn gwybod ble 'da chi'n mynd

dylech gynllunio eich taith cyn cychwyn a gofyn am gyngor yn lleol. Dewch â map a chwmpawd gyda chi, a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i’w defnyddio; dewiswch lwybr sy’n addas ar gyfer lefel ffitrwydd a phrofiad eich grŵp. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint o amser y dylai gymryd, a faint o’r gloch y bydd hi’n tywyllu.

Adnabod eich gallu a therfynnau

Er bod mentro allan i’r mynyddoedd yn weithgaredd dymunol iawn, gall fod yn galed hyd yn oed yn yr haf – rhowch her i chi eich hunan, ond byddwch yn ymwybodol o lefelau ffitrwydd a phrofiad y grŵp i gyd – nid rhai chi eich hunan yn unig.

Tywydd

Mwy o dywydd

Peryglon

Risg Uchel! {{alert.Element}}
Risg Canolig! {{alert.Element}}
Risg Isel! {{alert.Element}},

Rhagolygon: {{days[0]}}

Haul yn Codi: {{srss.sunrise}}
Machlud Haul: {{srss.sunset}}
{{forecast.Forecast_Day0.Weather}}
Mwy o dywydd

Amodau Dan Draed


Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/mountain/public_html/site/themes/c5_theme_mountainsafe/weather/groundconditions.php on line 18

Warning: file_get_contents(https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&key=0Aj9If3kCghvUdHVOTkVLWkh2bnB1eXBJai1SUVJDdkE&single=true&single&output=csv): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/mountain/public_html/site/themes/c5_theme_mountainsafe/weather/groundconditions.php on line 18
Mwy o dywydd