pulse-short.png

Partneriaeth MynyddaDiogel

...hyrwyddo diogelwch tra'n mwynhau mynyddoedd Eryri.

Amdan MynyddaDiogel

Pwy ydi MynyddaDiogel?

Mae MynyddaDiogel yn bartneriaeth rhwng sefydliadau sydd a diddordeb mewn hyrwyddo diogelwch ar fynyddoedd Eryri, gan gynnwys: Awdurdod PArc Cenedlaethol Eryri, Heddlu Gogledd Cymru, Tîm Achub Mynydd Llanberis, Cyngor Mynydda Prydain, Hyfforddiant Mynydd Cymru, Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, Y Swyddfa Tywydd, RAF 22 Sqwadron, Canolfan Mynydd Cenedlaethol Plas y Brenin ac Eryri Bywiol.

Beth yw nodau ac amcanion MynyddaDiogel?

Prif nod MynyddaDiogel yw hyrwyddo mwynhad diogel o fynyddoedd Eryri drwy ddarparu cyfleoedd addysg ar gyfer gynulleidfa darged y bartneriaeth - sef ymwelwyr dibrofiad ac achlysurol i'r ardal. Mae MynyddaDiogel yn gobeithio cynyddu cyfran y bobl s'yn mwynhau eu hunain yn ddiogel yn y mynyddoedd drwy hyrwyddo'r negeseuon allweddol canlynol:

  • Cynlluniwch yn ofalus
  • Gwisgwch ddillad addas ar gyfer yr amodau
  • Gwybod ble rydych yn mynd
  • Cael y Tywydd a gwybodaeth Amodau dan draed diweddaraf
  • Gwybod eich terfynau

Pam fod angen partneriaeth MynyddaDiogel?

Mae'r niferoedd defnyddwyr y mynyddoedd yn Eryri wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae'r nifer o ddigwyddiadau ar y mynydd adroddwyd i'r awdurdod heddlu yn adlewyrchu hyn. Gall y cynnydd hwn gael effaith ddramatig ar adnoddau lleol gan gynnwys timau achub mynydd gwirfoddol, gwasanaethau hofrennydd achub, y gwasanaeth ambiwlans ac ysbytai lleol. Er mai dim ond cyfran bach iawn o ddefnyddwyr s'yn dioddef mewn damweiniau mynydd mae'r nifer o ddigwyddiadau yn dechrau dod yn anghynaladwy ar gyfer gwasanaethau lleol a chredir bod strategaeth gadarn ar gyfer hyrwyddo ymddygiad diogel ar fynyddoedd Eryri yn angenrheidiol.