snp_copy.png

Mynyddoedd Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu llawer o gannoedd o filltiroedd sgwâr o harddwch naturiol, gan gynnwys y mynyddoedd uchaf yng Nghymru.

Mynyddoedd Eryri

Archwiliwch Llwybrau Cerdded yn Eryri

Mae miloedd o filltiroedd o lwybrau cyhoeddus yn ymdroelli drwy Parc Cenedlaethol Eryri felly nid oes rhaid dringo i gopa'r mynydd uchaf i fwynhau antur yn ei dirwedd hardd a garw.

Edrychwch ar y map isod i weld rhai o'r llwybrau mae'r Parc Cenedlaethol yn ei hyrwyddo. Pam ddim ystyried taith gerdded braf mewn dyffryn fel Cwm Idwal neu Rheadr Aber os ydi'r tywydd yn arw?

Want to learn more?

 

Barc Cenedlaethol Eryri  - Gwefan

 

Eryri/Snowdonia 2013-14
Mae cylchgrawn blynyddol y Parc Cenedlaethol, Eryri 2012-2013 yn awr ar gael ar-lein!
Cliciwch yma i agor yr e-gylchgrawn sy’n llawn dop o wybodaeth a syniadau i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch amser yn Eryri!