Tywydd

Mae rhagolygon y tywydd ar gael o'r Swyddfa Tywydd sy'n cynhyrchu rhagolygon yn arbenig ar gyfer mynyddoedd Eryri.

Rhagolygon Tywydd Mynyddoedd Eryri

Gall y tywydd yn Eryri newid yn gyflym a throi profiad braf yn un annifyr iawn, Dylid fod edrych ar ragolygon tywydd yr ucheldir fod yn ran annatod o baratoi am unryw daith ar y mynydd. Gwelwch y rhagolygon isod. 

Nodyn: Cynhyrchir a diweddarir y rhagolygon yn ddyddiol neu mwy aml, edrychwch yn rheolaidd am newidiau sylweddol i'r tywydd.


Forecast issued at {{forecast.issue.time}} on {{forecast.issue.date}}
Risg Uchel! {{alert.Element}}
Risg Canolig! {{alert.Element}}
Risg Isel! {{alert.Element}},

{{forecast.Forecast_Day0.Weather}}
Strongest Wind {{forecast.Forecast_Day0.MaxWind}} at {{forecast.Forecast_Day0.MaxWindLevel}}
Temp low down {{forecast.Forecast_Day0.TempLowLevel}}
Temp high up {{forecast.Forecast_Day0.TempHighLevel}}
Visibility {{forecast.Forecast_Day0.Visibility}}
Hill Fog {{forecast.Forecast_Day0.Visibility}}
Freezing Level {{forecast.Forecast_Day0.FreezingLevel}}

{{forecast.Forecast_Day1.Weather}}
Strongest Wind {{forecast.Forecast_Day1.MaxWind}} at {{forecast.Forecast_Day1.MaxWindLevel}}
Temp low down {{forecast.Forecast_Day1.TempLowLevel}}
Temp high up {{forecast.Forecast_Day1.TempHighLevel}}
Visibility {{forecast.Forecast_Day1.Visibility}}
Hill Fog {{forecast.Forecast_Day1.Visibility}}
Freezing Level {{forecast.Forecast_Day1.FreezingLevel}}

{{forecast.Outlook_Day2}}

{{forecast.Outlook_Day3}}

{{forecast.Outlook_Day4}}

{{days[selectedDay]}}   Haul yn Codi: {{srss.sunrise}}   Machlud Haul: {{srss.sunset}}

Amodau Dan Draed

Charts

chart+{{chart.ForecastPeriod}}
+{{chart.ForecastPeriod}} hrs
Pressure chart forecast from {{charts[0].DataDate}}